"Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie) ogłasza ofertę zakupu akcji spółki, zgodnie z którą:

- przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 45 000 akcji spółki;

- oferowana cena zakupu jednej akcji spółki wynosi 668,00 zł;

- spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 40 000 000,00 zł" - czytamy w komunikacie.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy rozpocznie się w 27 września i zakończy 28 września. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpi 30 września br., podano także.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty jest Millennium Dom Maklerski.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

(ISBnews)