Średnio 3,7 proc. zysku przyniosły od początku roku inwestycje w fundusze zagraniczne oferowane przez krajowe towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Różnice w wynikach poszczególnych grup były jednak bardzo duże. Najlepiej wypadają fundusze akcji skupione na akcjach z rynków wschodzących, tu najwyższą stopę zwrotu można było uzyskać na giełdzie rosyjskiej. Temu rynkowi pomogło odbicie cen ropy i lepsze od oczekiwań wyniki rosyjskich spółek, które w ostatnich dwóch kryzysowych latach w rosyjskiej gospodarce mocno postawiły na restrukturyzację.

– Przy utrzymaniu trendu wzrostowego w notowaniach ropy naftowej i bez większych szkód dla rynku akcji ze strony polityków także w przyszłym roku rosyjska giełda może zachowywać się dobrze. Pozytywne perspektywy powinny zresztą utrzymywać się w przypadku większości rynków wschodzących, które w tym roku zaczęły odrabiać pięcioletni okres słabości w stosunku do krajów rozwiniętych – ocenia Marek Buczak z Quercus TFI.

Dodaje, że przy umiarkowanym tempie podnoszenia stóp w USA, wysokim, bo 30-proc. dyskoncie w wycenie akcji emerging markets w stosunku do rynków rozwiniętych i obserwowanej tendencji podnoszenia prognoz zysków spółek, trend wzrostowy na giełdach wschodzących powinien się utrzymać.

Czytaj więcej w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej