"W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2015 (trwającym od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.) zysku netto w kwocie 9 650 305,20 zł zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy emitenta uwzględniło opinię rady nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku netto i w całości przeznaczyło go na kapitał zapasowy emitenta. Wobec tego dywidenda z zysku za rok obrachunkowy 2015 nie zostanie wypłacona akcjonariuszom" - czytamy w komunikacie.

Komputronik odnotował 11,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2015/2016 r. (1 kwietnia 2015 - 31 marca 2016) wobec 20,18 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2015/2016 wyniósł 9,65 mln zł wobec 13,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o.

(ISBnews)