Obecnie trwa proces rejestracji funduszu Witelo, który będzie działał jako FIZAN - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - zarządzany przez TFI PZU. Pierwsze inwestycje przewidziane są na przełomie 2016 i 2017 roku.

Witelo, poprzez fundusze venture capital (VC), ma wspierać realizację innowacyjnych projektów od wczesnej fazy ich rozwoju (start-up'ów) do czasu osiągnięcia zdolności operacyjnych i ekspansji biznesowej. Z jednej strony wiąże się to ze stworzeniem w Polsce centrów rozwoju innowacyjnych technologii (hubów), przy pomocy których start-up'y będą mogły działać globalnie, a z drugiej z inwestycjami w najlepsze VC, które poprzez swoje działania wesprą te huby.

Program Witelo Found, wspólny projekt PZU, NCBR jest realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa.

"Celem Witelo zawsze było stworzenie pomostu między polskim ekosystemem a najlepszymi zagranicznymi inwestorami" - podkreślił prezes PZU Michał Krupiński, cytowany w komunikacie.

Przedstawiciele PZU w ciągu ostatnich trzech miesięcy nawiązali już relacje z ponad 60 inwestorami branżowymi z amerykańskiej Silicon Valley, z Niemiec i Izraela. W efekcie, podczas odbywającej się w Krakowie konferencji CYBERSEC, możliwe były spotkania pomiędzy polskimi start-up'ami, a przedstawicielami takich venture capital, jak m.in. Mjolnir Ventures, TeamVest, Paladin Capital Group czy PeriTech.

"Do stworzenia tego typu hubów potrzebny jest nie tylko kapitał, ale również know-how i relacje z zagranicznymi inwestorami. Dlatego cieszymy się, że jeszcze przed pierwszą inwestycją udało nam się spełnić założenie zainteresowania naszym krajem czołowych, profesjonalnych inwestorów VC z całego świata" - powiedział prezes PZU Życie oraz CIO w Grupie PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)