Alior Bank 

Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdowały się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, podał bank. W związku z tym rozwiązaniu uległo porozumienie Aliora z GE Investments Poland, Selective American Financial Enterprises LLC oraz DRB Holdings B.V. >>>>  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał urząd. >>>> 

IMS 

IMS przyjął program skupu akcji własnych, w którym zamierza skupić do 1 mln akcji, podała spółka. Zarząd proponuje, by w ramach I transzy, która rozpoczyna się jutro od publikacji zaproszenia, skupić 400 tys. akcji po cenie 2,6 zł. Propozycja zarządu podlega zaopiniowaniu rady nadzorczej.>>>> 

Projprzem 

Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki. >>>> 

PKP Cargo 

Zarząd PKP Cargo po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów Grupy AWT postanowił ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PKP Cargo za I półrocze odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł, podała spółka. >>>>  

Udział PKP Cargo w przewozach ładunków w okresie styczeń-sierpień wyniósł 43,6 proc. całości masy - podaje spółka powołując się na dane GUS. >>>> 

Capital Partners 

Orbitvu, oferujące zaawansowane rozwiązania technologiczne w obszarze automatycznej fotografii produktowej, pozyskało strategicznego inwestora finansowego TFI Capital Partners, podała spółka. >>>> 

Energa 

Energa pracuje nad wprowadzeniem nowego modelu biznesowego i uproszczeniem struktury grupy, które zakłada m.in. zmniejszenie liczby spółek do ok. 13 z 44. Poza sprawniejszym zarządzaniem, optymalizacja struktury w grupie przekłada się na bezpośrednie korzyści finansowe w wysokości ok. 40 mln zł, podała spółka. Wzmocniony będzie również jej nadzór właścicielski. >>>> 

AmRest

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) sprzedał wszystkie posiadane 1 692 191 akcji AmRest w odpowiedzi na ogłoszone przez FCapital Dutch wezwanie do sprzedaży akcji, poinformowała spółka. >>>> 

X-Trade Brokers 

Dom Maklerski X-Trade Brokers udostępnił klientom najnowsze rozwiązanie technologiczne - platformę transakcyjną xStation 5, która różni się od poprzedniej wersji nie tylko technologią, ale również wieloma funkcjami, które mogą pomóc klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podał broker. >>>>  

Orbis 

Hotel marki ibis Styles powstanie w Lublinie na podstawie umowy franczyzowej. Hotel zostanie włączony do sieci hoteli Orbis i znajdzie się w Globalnych Systemach Rezerwacji, Dystrybucji i Sprzedaży Grupy AccorHotels, podał Orbis. >>>>  

GPW 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Michała Cieciórskiego na członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała giełda. >>>>  

PKN Orlen, KGHM 

Funkcjonariusze CBA prowadzą zapowiadaną tydzień temu kontrolę w spółkach Skarbu Państwa - poinformował PAP we wtorek Piotr Kaczorek z CBA. Trwają czynności kontrolne w PKN Orlen i KGHM "Polska Miedź", w ciągu dnia kontrolowane będą też inne podmioty - podał. >>>> 

Polwax    

Cele Polwaksu po oddaniu Projektu Future, obejmującego budowę Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego, to wzrost przychodów o ok. 30-40% i wzrost EBITDA o 50-60%, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Piotr Kosiński. >>>> 

Polwax oczekuje wzrostu udziału eksportu w sprzedaży ogółem po oddaniu do użytku Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego, poinformował prezes Dominik Tomczyk. Z produkcji realizowanej w nowej instalacji 2/3 będzie kierowane na rynki zagraniczne. >>>>  

Polwax chce wybrać generalnego realizatora inwestycji (GRI) dla Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego do końca listopada br., poinformował prezes Dominik Tomczyk. >>>> 

Lokum Deweloper 

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A., spółka zależna Lokum Deweloper, zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej, o łącznej powierzchni 3,75 ha, podał Lokum Deweloper. Cena nabycia to 6 mln euro netto (7,4 mln euro brutto). >>>> 

EMF, Travelplanet.pl, PlastPack Company  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Empik Media & Fashion (EMF), Travelplanet.pl i PlastPack Company formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 października br., podał urząd. >>>>  

Żywiec 

Rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję, podała spółka. >>>>   

Energa, Enea  

Fitch Ratings uważa, że ratingi Energi i Enei będą pod presją jeśli ich potencjalne projekty inwestycyjne nie będą realizowane z mechanizmem wspierającym wytwarzanie energii, wynika z komunikatu agencji. Obecny rating Energi to BBB z perspektywą stabilną, a Enei BBB z perspektywą stabilną. >>>>  

Idea Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Anety Skrodzkiej-Książek na członka zarządu Idea Banku, podała Komisja. >>>>  

Elektrobudowa,  ZUE 

Elektrobudowa cofnęła pozwy przeciwko ZUE o zapłatę ok. 24,8 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, wynika z komunikatu ZUE. >>>>  

Best 

Best otrzymał odpis pozwu o zapłatę 60,73 mln zł wniesiony przez Kredyt Inkaso (KI) przeciwko pozwanym solidarnie: emitentowi oraz Krzysztofowi Borusowskiemu, podał Best. >>>>