"Jednocześnie premier Beata Szydło podjęła czynności w celu uzupełnienia składu zarządu do pełnego, 6- osobowego składu, zwracając się do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na objęcie funkcji przez dodatkowych dwóch kandydatów" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2a i art. 3 ustawy o BGK, zarząd jest zdolny do kierowania działalnością banku i podejmowania uchwał, jeżeli liczy co najmniej 3 członków, podano również.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.