Rekomendacja została wydana przy kursie 8,36 zł za akcję. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 8,44 zł.

"GTC aktywnie zwiększa portfel posiadanych nieruchomości zarówno poprzez akwizycje jak też przez dewelopment własnych projektów. Spółce sprzyjają trendy rynkowe: spadające yieldy i oprocentowanie kredytów. Rośnie kontrybucja FFO do wzrostu NAV. Dodatkowo w 2016 r. spółka rozwiąże rezerwę na podatek dochodowy oraz wg naszych oczekiwań dokona rewaluacji aktywów zarówno na inwestycjach w realizacji, jak i na gotowych nieruchomościach. W naszej opinii, na poziomie wyceny pokrywa to w dużym stopniu oddalającą się perspektywę budowy Galerii Wilanów. [...] GTC realizuje strategię wzrostu wartości portfela i oraz generowanego przez spółkę NOI i FFO. W bieżącym roku spółka nabyła nieruchomości generujące czynsze o łącznej wartości 121 mln euro i zannualizowanym efektywnym NOI na poziomie 8,1 mln euro. Główne projekty deweloperskie na kolejne lata to Galeria Północna, ADA MALL i White House. Oczekujemy, że NAV i NOI z tyłu akwizycji i dewelopmentu zwiększy się o ok. 34% w ciągu następnych 2 lat" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 155 mln euro w 2016 r., a przychody 119 mln euro.

(ISBnews)