Ich zdaniem, postępowanie Komisji Europejskiej zwiększa napięcia między Polską a Unią Europejską oraz wzmacnia prawdopodobieństwo nałożenia na Polskę sankcji, które mogą jeszcze bardziej pogorszyć klimat inwestycyjny w Polsce.

"Postępowanie KE wprowadza ryzyko wzrostu napięć w relacjach z Unią Europejską, obok wszczętej już procedury państwa prawa. Jak zauważyliśmy wcześniej działania dyscyplinujące Polskę ze strony UE wprowadzają ryzyko pogorszenia zarówno klimatu inwestycyjnego w kraju, jak i wzrostu realnego PKB oraz zdolności rządu do osiągnięcia celów fiskalnych" - napisano w komentarzu z 26 września.

Analitycy Moody's ocenili, że deficyt sektora general government prawdopodobnie przekroczy w 2017 r. poziom 3 proc.

"Mimo, że zaakceptowany przez rząd budżet na 2017 r. celuje w deficyt na poziomie 2,9 proc. PKB, oczekujemy, iż deficyt prawdopodobnie przekroczy 3 proc." - napisano w komentarzu.

"Zawieszenie przez KE podatku od sprzedaży detalicznej zaszkodzi stabilności i przewidywalności polityki fiskalnej Polski" - dodano.

W ocenie analityków, mało prawdopodobne jest osiągnięcie przez Polskę wzrostu PKB w 2017 r. na poziomie 3,6 proc.

"Niedawno zaakceptowany projekt budżetu na 2017 r. zakłada wzrost realnego PKB na poziomie 3,6 proc. w przyszłym roku, co jest naszym zdaniem mało możliwe, z uwagi na oczekiwaną przez nas powolną odbudowę gospodarczą w okresie następnych 12-18 miesięcy, wynikającą ze spadku inwestycji w pierwszej połowie 2016 r." - napisano.

Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem Brukseli, jego konstrukcja może faworyzować mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Komisja wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję.

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. Wprowadziła ona dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie.

>>> Czytaj też: Amerykańska inwestycja w Polsce. Pracę znajdzie nawet 500 osób [ZDJĘCIA]