Rekomendację sporządzono przy cenie 3,21 zł, natomiast w czwartek ok. 9:35 kurs wynosił 3,23 zł.

"Nasza prognoza na rok 2016 pozostaje na praktycznie tym samym poziomie jak w poprzednim raporcie. Oczekujemy w tym roku wzrostu przychod‚ów o 16,5% do 603,2 mln zł, EBITDA na poziomie 66,6 mln zł (+12,2%) oraz zysku netto 35,4 mln zł (+25,7%). Wzrost zysk‚ów w II pó‚łroczu będzie zdecydowanie silniejszy niż w I pó‚łroczu dzięki znacznie niższym kosztom marketingu (EBITDA powinna wzrosnąć o 15,9% do 40,3 mln zł, a zysk netto o 29% do 23,3 mln zł). Szacujemy wpływ podatku handlowego na wyniki przyszłoroczne na poziomie 1,2 mln zł. Obniżamy naszą wycenę z 3,94 zł do 3,81 zł (gł‚ównie efekt spadku wskaźnik‚w dla sp‚ółek por‚ównywalnych oraz nowego podatku handlowego), a po wzroście kursu od ostatniej rekomendacji obniżamy rekomendację z 'kupuj' do 'akumuluj'" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)