"Zgodnie z informacją otrzymaną od UOKiK, z informacji zebranych w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego w sprawie przedmiotowej koncentracji wynika, że po przeprowadzeniu planowej transakcji na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek obejmującym obszar położony w promieniu do 110 km od hurtowni Intra zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Odrowąża dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, będącego efektem znaczącego wzmocnienia pozycji rynkowej spółki" - czytamy w komunikacie.

Neuca ma prawo ustosunkować się do zastrzeżeń UOKiK w terminie 14 dni.

Zastrzeżenia nie przesądzają o ostatecznej decyzji UOKiK w sprawie przejęcia, podkreśliła także spółka.

Neuca złożyła wniosek o zgodę na to przejęcie w maju br. W lipcu UOKiK zdecydował o przedłużeniu postępowania w tej sprawie, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przez Urząd badania rynku, stwierdził, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji spółki Neuca na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2015 r. wyniósł 29%.

(ISBnews)