"Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, iż w dniu 30 września 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy ministrem Skarbu Państwa a spółką zależną JSW, tj. Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. dotycząca udzielenia wsparcia finansowego niebędącego pomocą publiczną w wysokości 290 mln zł ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców - na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego JZR w kopalniach węgla kamiennego 'Budryk' oraz 'Knurów-Szczygłowice'. Wartość realizowanego przez JZR zadania inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2016-2018 została oszacowana na 414,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Inwestycja ta jest jednym z kluczowych założeń programu restrukturyzacji JSW na lata 2016-2025. Pozwoli ona na zwiększenie wolumenu produkcji przez JSW węgli koksowych z 68% do 85% oraz podjęcie produkcji węgla koksowego typu 35 w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Informacja ta została uznana za poufną z uwagi na strategiczny interes grupy kapitałowej JSW, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)