"Eksport towarów, w II kwartale 2016 r., został oszacowany na poziomie 193,9 mld zł, zaś import w wysokości 187,6 mld zł. O wzroście eksportu towarów o 18,3 mld zł, tj. o 10,4% zadecydowała głównie sprzedaż za granicę żywności, samochodów i części samochodowych oraz produktów przemysłu meblarskiego. Przyrost importu o 13,3 mld zł, tj. o 7,7% w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego, odzieżowego i żywności" - czytamy w komentarzu NBP do danych.

Jednocześnie odnotowano niższą wartość importowanej ropy naftowej wynikającą ze spadku jej cen (o 31% w porównaniu do II kwartału 2015 r.).  Wyższa dynamika eksportu niż importu towarów spowodowała zwiększenie salda obrotów towarowych, które w omawianym okresie było dodatnie i wyniosło 6,3 mld zł. W analogicznym kwartale 2015 r. saldo to było również dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł, podał też bank centralny.

>>> Czytaj też: Słabsza waluta już nie pomaga na problemy gospodarcze? Oto najnowsze ustalenia