Instrukcja do wykorzystania w pracy przez oba kraje "będzie skierowana w terminie do 5 października br." - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo poinformowało, że instrukcja została uzgodniona na posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych w Petersburgu w dniach 28-29 września. Przeznaczona dla polskich przewoźników i pracowników rosyjskich służb kontrolnych instrukcja "powinna zapewnić ich prawidłową pracę na terenie Federacji Rosyjskiej" - zapewnił rosyjski resort.

"Aktywnie współpracujemy z kolegami z Polski w sprawie funkcjonowania drogowych przewozów towarowych. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku przewoźnikom z Rosji wydanych zostało ponad 120 tys. polskich zezwoleń w celu przeprowadzenia przewozów dwustronnych i tranzytowych, i około 7 tys. - w celu przewozów towarów z/do krajów trzecich" - oświadczył, cytowany w komunikacie, wiceminister transportu Rosji Nikołaj Asauł.

Według rosyjskiego Ministerstwa Transportu uczestnicy posiedzenia komisji mieszanej doszli do wniosku, że w razie zmiany rodzaju realizowanych przewozów, z dwustronnych na tranzytowe lub odwrotnie, potrzebne jest jedno zezwolenie na przewozy dwustronne/tranzytowe przeprowadzane przez terytorium stron w czasie jednej podróży "tam i z powrotem". Jak głosi komunikat resortu, określona została możliwość zmiany danych wprowadzonych do formularzy zezwoleń, pod warunkiem potwierdzenia ich przez organ wydający zezwolenie.

Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało po rozmowach, w których udział brał wiceminister Jerzy Szmit, że polsko-rosyjska instrukcja została opracowana zgodnie z wytycznymi uzgodnionymi podczas polsko-rosyjskich rozmów w Moskwie 19 lutego 2016 r. oraz w Gdańsku w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 roku.

"Udało się ostatecznie uzyskać rosyjski podpis pod tekstem instrukcji, która stanowi dla polskich przewoźników gwarancję, że rosyjskie przepisy, zmienione dzięki naszym naciskom, będą właściwie interpretowane" - poinformował Szmit. Jak powiadomiło polskie ministerstwo, ustalono, że wszystkie przypadki budzące wątpliwości będą rozpatrywane w ciągu trzech dni.

Według komunikatów strony rosyjskiej i polskiej kolejnym krokiem będą negocjacje dotyczące wysokości kontyngentu zezwoleń na 2017 rok, które odbędą się w pierwszej połowie listopada w Polsce. Szmit zastrzegł, że kolejne kroki będą zależne "od sygnałów o tym, jak Rosjanie przestrzegają zasad ustalonych w instrukcji".

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)