Zysk netto Krynicy Vitamin wzrósł r: r do 5,9 mln zł w I poł. 2016 r.Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Krynica Vitamin odnotowała 5,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,47 mln zł wobec 7,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 94,78 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 89,12 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 6,07 mln zł wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Krynica Vitamin jest polskim producentem napojów funkcjonalnych. Obecnie w ofercie spółki przeważają napoje energetyczne, których sprzedaż generuje 90% przychodów spółki. Ponadto grupa posiada szerokie portfolio innych napojów funkcjonalnych, takich jak napoje: izotoniczne, hipotoniczne, napoje wspomagające metabolizm i witaminowe suplementy diety. Grupa specjalizuje się w usługowym rozlewie dla produktów markowych oraz produktów private label dla sieci handlowych.

(ISBnews)