Udostępniamy nagranie wideo:

https://wideo.pap.pl/videos/14139/

Programy PBSE oraz IUSER skierowane do branży energetycznej mają wzmocnić konkurencyjność sektora o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. PBSE służyć ma powstaniu innowacyjnych technologii wytwarzania czy magazynowania energii, IUSER ma przynieść inteligentne systemy zarządzania nimi. Łączna pula dofinansowania projektów sięgnie odpowiednio 150 mln zł i 125 mln zł w ramach pilotażowych konkursów.

"Polscy naukowcy stworzyli wiele ciekawych projektów i ciągle wypracowują nowe. Mam nadzieję, że dzięki nowym programom NCBR te projekty badawcze będą komercjalizowane" - mówi Gowin.

Jako przykład nowych możliwości pozyskiwania energii, wymienia się perowskity, grupę nieorganicznych związków chemicznych, które podobnie jak krzem - pochłaniają światło widzialne w taki sposób, że można z nich wytwarzać energię elektryczną. Duży nacisk w programie NCBR został położony na innowacje proekologiczne: zwiększenie udziału energii pozyskiwanej odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W ramach programu mają też powstać nowoczesne produkty, które przyspieszą rozwój energetyki prosumenckiej. Wartość pojedynczego projektu ma sięgać od 2 do 50 mln zł.

Z kolei program sektorowy IUSER skierowany jest do przedsiębiorstw, które prowadzą prace badawczo-rozwojowe związane ze stworzeniem, rozwojem oprogramowania czy inteligentnych systemów zarządzania energią. Efektem programu ma być m.in. wprowadzenie do powszechnego użytku Internetu Rzeczy, gdzie to przedmioty gromadzą i wymieniają między sobą informacje za pomocą sieci komputerowej.

"To jest w ogóle nieprawdopodobnie innowacyjny obszar, na granicy naszych dzisiejszych wyobrażeń, do czego to może doprowadzić. Inteligentne urządzenia domowe być może w nieodległej przyszłości będą lepiej od nas wiedziały, czego potrzebujemy i jak skoordynować między sobą działania. To się wydaje czymś z gatunku since-fiction, ale to się już dzieje na świecie" - podkreśla Gowin. Zdaniem wicepremiera znaczące efekty programów powinny pojawić się w ciągu dwóch, trzech lat.

Jego zdaniem programy NCBR wpisują się w wielki plan rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego. "Ja się nie zgadzam z zarzutami, że to wszystko jest w warstwie planów. Chociażby te kolejne programy sektorowe są dowodem na to, ze plan premiera Morawieckiego jest realizowany" - zaznacza.

"Zakładamy, że z PBSE skorzystają duzi gracze z wieloletnim doświadczeniem na rynku, zaś z IUSER-a – mniejsze, wyspecjalizowane firmy, nawet startupy z przełomowymi pomysłami, jak systemy Smart City do oszczędzania energii w mieście – wskazuje prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski o dofinansowanie w ramach PBSE będzie można składać od 2 listopada br. do 20 grudnia br., zaś IUSER-a – od 21 listopada br. do 30 grudnia br. Podobnie jak w przypadku pozostałych programów sektorowych NCBR, te z branży elektroenergetyki będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym. (PAP)