"Relacja długu sektora general government do PKB wzrośnie do 55,0 proc. w 2017 r. i utrzyma się na tym poziomie w 2018 r., a następnie będzie się obniżać i w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 53,0 proc." - napisano. (PAP)