"Pomimo obserwowanego ożywienia ceny ofertowe i transakcyjne mieszkań na rynkach pierwotnych analizowanych miast wykazywały stabilizację. Jedynie w Warszawie na rynku wtórnym zanotowano spadek cen związany ze sprzedażą większej liczby mieszkań z niższą ceną mkw. - o słabszej jakości lub lokalizacji" - napisano w komentarzu.

W raporcie wskazano, że wzrosła mieszkaniowa akcja kredytowa banków mierzona wartością nowych umów w złotych bez umów renegocjowanych.

"W II kwartale 2016 r. udzielono kredytów o wartości 11,6 mld zł, co oznacza wzrost o 19,7 proc. wobec ub. kwartału oraz wzrost o 9,6 proc. względem II kw. 2015 r. Jakość mieszkaniowych kredytów złotowych jest wysoka, udział kredytów zagrożonych utrzymuje się na koniec II kwartału 2016 r. na poziomie ok. 2,6 proc." - dodano.

NBP podał, że rentowność projektów mieszkaniowych jest nadal wysoka.

"Nadal utrzymywała się wysoka szacowana rentowność mieszkaniowych projektów inwestycyjnych. Wyniki szacunków potwierdza bardzo duża liczba rozpoczynanych i wprowadzanych na rynek kolejnych nowych projektów inwestycyjnych. Zapas niesprzedanych mieszkań na sześciu największych rynkach zwiększył się w omawianym okresie o ok. 2,7 tys. mieszkań i wyniósł 51 tys.". (PAP)