Z raportu wynika, że utrzymuje się obserwowany wcześniej spadek liczby upadłości i restrukturyzacji w transporcie (-53 proc.) i w produkcji (-27 proc.). Stabilnie względem zeszłego roku wygląda sytuacja w branży budowlanej, natomiast wzrosła liczba upadłości w handlu (11 proc.) oraz w pozostałych branżach (16 proc.).

"Coface prognozuje na koniec 2016 r. wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 6 proc. rdr, jednak będzie to świadczyło nie tyle o pogorszeniu sytuacji mikroekonomicznej, ale o wyższym wykorzystaniu form restrukturyzacji, które jeszcze w zeszłym roku nie były dostępne dla polskich przedsiębiorstw" - dodano w raporcie. (PAP)