JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) umowę dotyczącą nieodpłatnego zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch "Jas-Mos" na rzecz SRK, podała JSW. >>>>  

Prime Minerals 

PT Bintang Sinar Perkasa - spółka zależna od Prime Minerals - przystąpiła do negocjacji z potencjalnymi wykonawcami infrastruktury niezbędnej do uruchomienia kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi, podała spółka. >>>>  

CDRL 

Vivo Kids i Coccodrillo Concept - spółki zależne CDRL - wypłaciły dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidend w łącznej wysokości 2,89 mln zł, podała spółka. CDRL przewiduje, że to zdarzenie jednorazowe wpłynie na zwiększenie wyniku finansowego w III kw. br. >>>>  

Integer.pl 

Integer.pl odnotował 157,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 11,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Synektik 

Prace prowadzone przez Synektik w ramach I fazy badań klinicznych kardioznacznika przeznaczonego do badań perfuzji mięśnia sercowego (MPI) metodą PET są na finalnym etapie realizacji. Spółka oczekuje, że ten etap badań klinicznych zakończy się w ciągu najbliższych kilku tygodni, podał Synektik. >>>> 

Ghelamco 

Ghelamco Invest zdecydowało o przeprowadzeniu oferty publicznej do 200 000 obligacji serii PPJ w ramach IV publicznego programu emisji obligacji, podała spółka. >>>> 

Murapol 

Murapol odnotował 54,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

K2 Internet 

K2 Internet rozmawia z potencjalnymi inwestorami, ale nie przewiduje transakcji w 2016 r. W ramach rozwoju skupi się na zmianach wewnętrznych w spółkach mediowych i agencyjnych oraz na działaniach w obszarze Oktawave, podała spółka. >>>> 

 Kruk 

 Kruk dokonał przydziału obligacji serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Łącznie w ramach III programu emisji obligacji publicznych spółka pozyskała 300 mln zł. >>>>  

InPost 

InPost odnotował 96,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 9,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercator Medical 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wprowadzeniu we wtorek, 4 października, do obrotu 1,8 mln praw do akcji serii G Mercator Medical, podała spółka. >>>>  

NWR 

State Street Nominees Limited jako akcjonariusz New World Resources (NWR) zażądał od zarządu spółki zwołania w najkrótszym możliwym terminie walnego zgromadzenia celem postawienia NWR w stan likwidacji i wyznaczenia likwidatorów, podała spółka. >>>> 

Peixin International Group 

Peixin International Group odnotował 0,89 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 7,14 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

NTT System 

Konsorcjum NTT Technology Sp. z o.o. (lider) oraz Helica Sp. z o.o. podpisało umowy, których przedmiotem jest dostawa 3 169 sztuk komputerów stacjonarnych, w tym zestawów komputerowych typu All In One, stacji graficznych i jednostek centralnych oraz 3 184 sztuk monitorów na łączną kwotę 10,05 mln zł brutto (8,17 mln zł netto), a także 1 080 sztuk komputerów przenośnych na łączną kwotę 3,26 mln zł netto na rzecz zamawiającego - Centrum Usług Wspólnych, podało NTT System. >>>> 

Getback

Getback podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AP06, AP12 oraz AP24 o łącznej wartości nominalnej 1 580 000 mln zł i dojściu emisji do skutku oraz dokonała wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej równej 10 000 000 zł, podała spółka.>>>>  

Lokum Deweloper 

Grupa Lokum Deweloper sprzedała 113 lokali w III kw. br. wobec 141 w analogicznym okresie ub. roku. W tym czasie rozpoznano w wyniku 121 lokali, w porównaniu z 60 rok wcześniej. Spółka ocenia, że tegoroczna prognoza przychodów na poziomie 172,1 mln zł i zysku netto wysokości 42,4 mln zł zostanie zrealizowana, podał deweloper. >>>>  

Pekao 

Zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych Pioneer oraz usługa zarządzania portfelami instrumentów finansowych klientów prowadzone będą bezpośrednio w Pioneer Pekao, poinformował fundusz. Do tej pory za zarządzanie odpowiedzialna była spółka Pioneer Pekao Investment Management będąca jedynym akcjonariuszem towarzystwa, podano również. >>>> 

Enea  

Enea zakłada w swojej strategii na lata , że wartość jej EBITDA wzrośnie o 38% do 2025 r. wobec 2,13 mld zł w 2015 r., podała spółka. >>>>  

Enea nie wyklucza udziału partnera w przypadku inwestycji w Elektrownię Połaniec, wystawioną na sprzedaż przez Engie, jednak nie prowadzi obecnie rozmów w tej sprawie, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

Trzecim inwestorem dla bloku C Elektrowni Ostrołęka może być zagraniczna instytucja finansująca, np. japońska lub chińska, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. >>>>  

Enea chce pozostać spółką dywidendową, przy czym decyzje o podziale zysku będą zależały m.in. od poziomu nakładów inwestycyjnych i wskaźnika długu netto do EBITDA, poinformował wiceprezes ds. finansowych Mikołaj Franzowiak. >>>>  

Vivid Games 

Vivid Games planuje, że casualowa gra "Road Survivor", wyprodukowana przez rumuńskie studio Art Dynasty trafi na platformy mobilne iOS i Android jeszcze w 2016 roku, podał Vivid Games. >>>> 

Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawi strategię w na przełomie 2016 i 2017 r., spółka chce w średnim i długim terminie wypłacać dywidendę, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>>  

Lubelski Węgiel Bogdanka nie zakłada, że obserwowane na światowych rynkach wzrosty cen węgla przełożą się na odbicie cen uzyskiwanych przez spółkę, poinformował prezes Krzysztof Szlaga. >>>> 

Best 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny podstawowy Best dotyczący emisji przez obligacji o wartości nominalnej do 200 mln zł w ramach publicznego programu emisji obligacji, podała spółka >>>>  

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia podpisał umowę z zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej na wykonanie konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych za 77,5 mln zł brutto, podała spółka. >>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu br. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 457 mln zł i były wyższe o ok. 20% r/r, podała spółka. >>>> 

Unified Factory 

Unified Factory podpisał umowę dotyczącą rozwiązań platformy Customer Service Automation z firmą z siedzibą w Rumunii, pośredniczącą w sprzedaży oprogramowania, podała spółka. >>>> 

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za wrzesień br. wyniosły ok. 249 mln zł i były wyższe o 27,9% od osiągniętych rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Vantage Development 

Vantage Development osiągnął sprzedaż na poziomie 172 lokali w III kwartale 2016 r. (+40% r/r), a narastająco w okresie trzech kwartałów 2016 roku 602 lokali wobec 447 rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

LiveChat Software

Baza klientów spółki LiveChat Software wzrosła o 351 firm netto we wrześniu. Według stanu na 1 października, z jej rozwiązania korzystało 16 949 firm z całego świata, podała spółka. >>>> 

Murapol 

Dzięki znacznej liczbie projektów planowanych na IV kw. br., Murapol liczy, że zbliży się do poziomu 3 tys. sprzedanych mieszkań i lokali usługowych w całym roku, poinformował prezes Michał Sapota. >>>> 

Work Service 

Work Service dokonał przydziału 80 tys. szt. obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej 80 mln zł, podała spółka. >>>>