Wskaźnik rentowności kapitału ROE wzrośnie do 10% wobec 7,5% w 2015 r. a wskaźnik rentowności aktywów ROA do 5% z 4,2%, porano w prezentacji dotyczącej strategii spółki.

Na wzrost wskaźników finansowych mają składać się wzrosty w poszczególnych obszarach:

- wydobycie: wskaźnik zużycia węgla na potrzeby własne wzrośnie do 75% z 43%, a zapotrzebowanie na węgiel kamienny do 10,9 mln ton z 5,5 mln ton;

- wytwarzanie: zainstalowane moce konwencjonalne wzrosną do 5,8-6,3 GW z 3,2 GW, produkcja energii z własnych źródeł do 20,7-22,8 TWh wobec 12,3 TWh;

- dystrybucja: SAIDI/SAIFI spadnie do 144/1,69 minuty wobec 410/5,36 minuty, wskaźnik strat sieciowych do 5,9% z 6,9%;

- obrót: sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wzrośnie do 20,1 TWh z 16,2 TWh, podano także.

Prezentując w piątek założenia Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku, spółka podała m.in., że nowe segmenty działalności będą stanowić 5-10% EBITDA w perspektywie 2025 r. Do tego czasu zakłada też ROE na poziomie 10%, a ROA - na poziomie 5%.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)