Jak podał Markit, nastąpił zarówno wzrost produkcji, nowych zamówień, jak i nowych przedsiębiorstw eksportowych oraz poprawiło się zatrudnienie.

Wskaźnik PMI dla strefy euro podniósł się do 52,6, co Markit określa jako wartość najwyższą w ostatnich trzech miesiącach.

W sierpniu PMI strefy euro wyniósł 51,7.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

Według Markit wskaźniki w sześciu z ośmiu badanych krajów sygnalizowały ekspansję. Najwyższe wartości osiągnęły w Niemczech, Austrii oraz Hiszpanii. Do ekspansji powróciły Włochy, natomiast Francja zbliżyła się do stabilizacji - dodała firma.

Do spowolnienia wzrostu doszło w Holandii i Irlandii, a Grecja zanotowała marginalny regres - podał Markit. (PAP)