Stworzenie Zarządu Zieleni ma pozwolić miastu na stworzenie "spójnego, systemowego podejścia" do terenów zielonych; to z kolei ma przełożyć się na bardziej efektywne kształtowanie i utrzymywanie miejskich parków, skwerów i ogrodów.

Zarząd oprócz dbania o istniejące obiekty, będzie także zajmował się planowaniem rozwoju terenów zielonych, pozyskiwaniem funduszy na ich rozwój oraz budową i urządzaniem nowych zielonych miejsc na mapie Warszawy.

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski powiedział na poniedziałkowej konferencji w parku Romualda Traugutta, że zarząd został powołany uchwałą rady miasta z końca sierpnia br., formalnie działa od 1 października. Dyrektorem ZZW został Marek Piwowarski dotychczas odpowiedzialny za zagospodarowanie nadbrzeży Wisły w Warszawie. Do zespołu ZZW dołączy także pełnomocnik ds. zarządzania zielenią miejską Renata Kuryłowicz.

Olszewski wyjaśnił, że obecnie Zarząd Zieleni zaczyna organizację swojej pracy, a pełen "zakres kompetencji" przejmie 1 lipca przyszłego roku. To znaczy, że stopniowo ZZW będzie przejmował zadania innych jednostek budżetowych miasta - wyjaśnił.

Jak mówił, w pierwszej kolejności ZZW ma przejąć od Zarządu Oczyszczania Miasta obowiązki związane z opieką nad Polem Mokotowskim czy Ogrodem Saskim. Następnie nowa jednostka zajmie się obiektami śródmiejskimi, które są w gestii Zarządu Terenów Publicznych. Do nowego zarządu trafią też kompetencje Zarządu Mienia m. st. Warszawy, czyli wszystkie projekty, które były realizowane nad Wisłą. Zarząd Zieleni przejmie również obiekty dzielnicowe.

Olszewski dodał, że miasto planuje stworzenie kolejnych parków, m.in. Parku Cichociemnych na Ursynowie, który ma mieć powierzchnię prawie 20 hektarów.

Przy okazji poniedziałkowej konferencji Olszewski wraz z gośćmi spotkania posadził kilka drzew, które w ubiegłym tygodniu stanowiły dekorację placu Teatralnego.