"Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań platformy Customer Service Automation należących do Unified Factory oraz wsparcia serwisowego i konsultingowego w zakresie eksploatacji (utrzymania) następujących modułów systemu:

- Unified Factory Communications (UFC): w zakresie automatyzacji następujących kanałów komunikacji - telefon, email, chat, videochat, social chat; integrujących komunikację z klientem w ramach zintegrowanego omnichannel;

- Unified Factory Projects (UFP): służącego do automatyzacji i ujednolicania procesów sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie - od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem" - czytamy w komunikacie.

W obu powyższych zakresach funkcjonalnych strony przewidują stosowanie algorytmów pamięci asocjacyjnej w oferowanym wspólnie oprogramowaniu. Umowa z partnerem rumuńskim została zawarta na okres 60 miesięcy. Unified Factory nie uzyskał na razie zgody na podanie nazwy rumuńskiego pośrednika do publicznej wiadomości, podano również.

"Zarząd Unified Factory zdecydował o zakwalifikowaniu umowy jako znaczącej dla spółki ponieważ w uzasadniony sposób spodziewa się, iż wartość zamówień złożonych przez partnera rumuńskiego już w okresie bieżącego kwartału przekroczy poziom 10% kapitałów własnych emitenta, a ponadto jest to pierwsza umowa handlowa na sprzedaż oprogramowania Customer Service Automation zawarta na rynku rumuńskim, strategicznym z punktu widzenia dalszego rozwoju spółki" - zaznaczono w komunikacie.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Po dwóch kwartałach 2016 roku spółka osiągnęła blisko 2 mln zysku netto. Od marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)