"To niekoniecznie będzie PFR, ale instytucje zagraniczne, czyli fundusze, które będą chciały inwestować, być może nie z Europy. Japończycy czy Chińczycy są bardzo zainteresowani wejściem" - powiedział Kowalik dziennikarzom

Zdaniem prezesa, wprowadzenie rynku mocy będzie czynnikiem wpływającym na rentowność projektu i zainteresowanie inwestorów może się zwiększyć, kiedy będzie już działać ustawa.

Energa i Enea podpisały 19 września br. list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji bloku węglowego klasy 1 000 MW w należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka (Ostrołęka C). Spółki zakładają, iż ustalone zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 r., z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 r. Budowa potrwa ok. 60 miesięcy. Potencjalne nakłady szacowane są na ok. 5,5-6 mln zł/MW.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)