NBP: Zysk netto banków spadł o 0,5% r: r do 10,32 mld zł w I-VIIIWarszawa, 03.10.2016 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 10,32 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2016 r. wobec 10,37 mld zł rok wcześniej, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Wynik z działalności bankowej wyniósł 40,55 mld zł, tj. wzrósł o 9,9% r/r, zaś wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 5,5% r/r do 13,37 mld zł.

Wynik z odsetek wzrósł o 8,6% r/r do 25,01 mld zł.

Koszty działania banków zwiększyły się o 14,1% r/r do 21,16 mld zł na koniec sierpnia 2016 r., podał także NBP.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wzrosły do 4,61 mld zł, tj. o 2,5% r/r.

(ISBnews)