"Oczekujemy, że globalny wzrost spowolni do 3,1 proc. w 2016 r., by odbić do 3,4 proc. w 2017 r. Prognozy, obniżone po 0,1 pkt proc. wobec oczekiwań z kwietnia, odzwierciedlają słabsze perspektywy dla gospodarek rozwiniętych po czerwcowym głosowaniu w Wielkiej Brytanii za wyjściem z Unii Europejskiej (Brexit) oraz słabszy od oczekiwanego wzrost w USA" - czytamy w raporcie "World Economic Outlook".

Fundusz prognozuje, że PKB USA wzrośnie o 1,6 proc. w 2016 r. i o 2,2 proc. w 2017 r. (spadek odpowiednio o 0,6 pkt i o 0,3 pkt wobec oczekiwań z lipca).

Według MFW, PKB Wielkiej Brytanii wzrośnie o 1,8 proc. w tym i o 1,1 proc. w przyszłym roku - czyli odpowiednio o 0,1 pkt proc. więcej i o 0,2 pkt proc. mniej niż Fundusz prognozował w lipcu.

W przypadku strefy euro MFW podniósł prognozy o 0,1 pkt - odpowiednio do 1,7 proc. w tym i 1,5 proc. w przyszłym roku.

W przypadku Chin prognozowany wzrost PKB na ten rok to 6,6 proc., a na 2017 r. - 6,2 proc. (brak zmian wobec lipca).

Polska gospodarka słabnie

Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni do 3,1 proc. w tym roku (z 3,6 proc. w ub.r.), zaś w kolejnym roku przyspieszy do 3,4%, prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Oznacza to obniżkę wobec prognoz prezentowanych w lipcu - odpowiednio o: 0,4 pkt proc. i 0,3 pkt.

Prognoza na 2021 r. to 3 proc. wzrostu PKB, podano w raporcie "World Economic Outlook".

MFW prognozuje, że Polska odnotuje w tym roku średnioroczną deflację na poziomie 0,6 proc. i inflację w wysokości 1,1% w 2017 r. (oraz 2,5 proc. w 2021 r.). Na koniec 2016 r. oczekiwana jest inflacja w wysokości 0,2 proc., zaś rok później - na poziomie 1,5 proc. (wobec 0,5 proc. deflacji na koniec 2015 r.).

Fundusz spodziewa się, że deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniesie 0,1 proc. PKB w tym roku i 1 proc. PKB w roku przyszłym (oraz 2,6 proc. PKB w 2021 r.) wobec 0,2 proc. PKB w 2015 r.

Czytaj więcej: MFW obniża prognozę wzrostu PKB dla Polski