Bytom   

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta we wrześniu 2016 r. przez Bytom wyniosła 10,06 mln zł i była niższa o 1,4% w skali roku, podała spółka. >>>>  

NTT System 

Konsorcjum z udziałem NTT Technology - spółki zależnej NTT System - oraz Maxto i Suntar podpisało z Sądem Apelacyjnym w Krakowie umowę na dostawę komputerów dla sądów powszechnych za łącznie 12,7 mln zł brutto. >>>>  

Unified Factory 

Unified Factory podpisał umowę z Concare IT A/S z siedzibą w Ringsted, Dania na wdrożenie systemu bazującego na rozwiązaniach platformy Customer Service Automation (CSA), a następnie wsparcie serwisowe i konsultingowe w zakresie eksploatacji systemu przez okres 24 miesięcy z możliwością jej automatycznego przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy, podała spółka. >>>>  

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii GJ o łącznej wartości nominalnej 2,74 mln zł, podała spółka. >>>>  

Grupa kapitałowa GetBack osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 74,4 mln zł w I półroczu 2016 r., co oznacza wzrost o 36% r/r, poinformowała spółka. Przychody netto wzrosły r/r o 84% i wyniosły 160 mln zł, podano również. >>>> 

CDRL 

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach spadły we wrześniu br. o 2% r/r i wyniosły 9,31 mln zł, podała spółka. Narastająco od początku roku polskie sklepy Coccodrillo osiągnęły 99,72 mln zł przychodów, czyli 12% więcej niż rok wcześniej. >>>>  

Exact Systems 

Prospekt emisyjny Exact Systems został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. >>>> 

Ronson Development 

Ronson Development sprzedał netto 183 lokale w III kw. br. (wobec 156 lokali rok wcześniej), a w okresie I-III kw. tego roku - 545 mieszkania (wobec odpowiednio 658), poinformowała spółka. Prognoza sprzedaży na cały rok została zrewidowana do 800 mieszkań. >>>>  

Marvipol  

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 59% r/r w okresie styczeń-wrzesień br. do 359,2 mln zł, podała spółka. W samym wrześniu sprzedaż osiągnęła 55,7 mln zł (+189% r/r). >>>> 

Murapol 

Grupa Murapol podpisała 744 umowy dot. sprzedaży mieszkań w III kw. 2016 r., odnotowując14-proc. wzrost wobec analogicznego okresu minionego roku, poinformowała spółka. Plany sprzedażowe na cały 2016 rok zakładają 3 tys. umów sprzedaży wobec 2,4 tys. podpisanych w minionym roku, podano również. >>>>   

Vigo System 

Przychody Vigo System spadły o 16,7% r/r do 6,18 mln zł w III kwartale br., podała spółka. >>>> 

Vigo System podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o dofinansowanie kwotą 6 mln zł projektu pt: "Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 21,94 mln zł, podała spółka. >>>> 

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży 131 lokali na osiedlu Atal Malta w Poznaniu, podała spółka. Termin oddania mieszkań w pierwszej inwestycji spółki w tym mieście to I kw. 2018 r. >>>>  

Pharmena 

Pharmena rozpoczęła proces prezentacji przemysłowi farmaceutycznemu wyników zakończonych badań klinicznych II fazy nad lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA celem komercjalizacji projektu z udziałem koncernu farmaceutycznego, podała spółka. >>>> 

InPost

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wypowiedział InPost Canada- spółce zależnej Integer.pl - umowy kredytu na łączną kwotę 36,7 mln USD, podała spółka. Wypowiedzenie oznacza konieczność rozwiązania kontraktu eksportowego paczkomatów z InPost Canada. >>>>  

Erne Ventures 

Do zarządu Erne Ventures dołączyli Wojciech Tomikowski - ekspert w zarządzaniu inwestycjami private equity i venture capital oraz Paweł Sobkiewicz i Łukasz Mitan - specjaliści rynku kapitałowego, poinformowała spółka. >>>> 

Apator   

Zarząd Apatora zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, tj. 0,35 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

PGE 

Miejsca pracy w kopalni Turów nie są zagrożone, nie będzie też żadnych zmian w strukturze oddziału - poinformowała PAP rzeczniczka PGE GIEK Sandra Apanasionek. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakończyła akcję ratowniczą i rozpoczęła szacowanie strat związanych z osuwiskiem w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), podała spółka. Trwa również przygotowywanie harmonogramu przywrócenia zdolności wydobywczych. >>>>  

Dostawy węgla do elektrowni Turów odbywają się regularnie i nie są zagrożone. Sama elektrownia pracuje z mocą "nieznacznie obniżoną", lecz wypełnia zapotrzebowanie zgłaszane przez Operatora Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - poinformowała w środę PGE >>>> 

PGNiG 

Powołanie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych - Polski Gaz TUW pozwoli Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) oszczędzić na marży ubezpieczycieli i pomoże poprawić wyniki grupy, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  

11 bit studios 

11 bit studios zdecydował o stworzeniu drugiego zespołu deweloperskiego, który będzie odpowiadał za produkcję kolejnej gry, po zapowiedzianym "Frostpunk", podała spółka. >>>> 

PGE, Erbud 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z konsorcjum Erbudu (lider konsorcjum) i Yara Enviromental Technologies GmbH umowę na budowę instalacji odazotowania spalin w Elektrowni Pomorzany, podała spółka. Wartość kontraktu to 63,9 mln zł netto. >>>>  

Quercus 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) w związku z oferta publiczną certyfikatów, podała Komisja. >>>> 

Labo Print 

Labo Print zdecydował o zakończeniu negocjacji w sprawie nabycia wybranych aktywów zakładu produkcyjnego, prowadzącego działalność w zakresie druku cyfrowego z powodu rozbieżności w oczekiwaniach stron, uniemożliwiających osiągnięcie porozumienia w zakresie parametrów finalizacji transakcji, podała spółka. >>>>  

Famur, Kopex, Tauron 

Konsorcjum Famuru (lider) i Kopex Machinery (członek konsorcjum) zawarło z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron umowę na dostawę fabrycznie nowego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem w terminie do 30 grudnia br. Wartość netto umowy wynosi 72,42 mln zł, podał Famur. >>>> 

Robyg 

Liczba lokali zakontraktowanych przez spółki z grupy kapitałowej Robyg (wraz z jednostkami współkontrolowanymi) wyniosła, po uwzględnieniu rezygnacji klientów, łącznie 2 111 w I, II i III kwartale 2016 r., podała spółka. >>>> 

Developres 

Developres odnotował przedsprzedaż 199 lokali mieszkalnych oraz sprzedaż 48 lokali mieszkalnych w III kwartale 2016 r., podała spółka.>>>> 

Orbis 

Grupa Orbis nadal jest bardzo optymistyczna co do perspektyw do końca bieżącego oraz na rok 2017 roku, poinformował członek zarządu grupy ds. finansowych Orbisu Marcin Szewczykowski. >>>>  

Sfinks Polska 

Sfinks Polska odstąpił od negocjacji w zakresie nabycia od Cafe Contact Sp. z o.o. oraz Inwento Sp. z o.o. marek gastronomicznych "Meta Seta Galareta", "Meta Disco" oraz "Funky Jim", podała spółka.>>>>  

Polwax 

Krokus Chem S.a.r.l., którego podmiotem dominującym jest Nova Polonia II Limited Partnership, sprzedał wszystkie posiadane 3 260 050 akcji Polwaksu, które stanowiły 26,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podał Polwax.>>>>   

Wittchen   

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16,6 mln zł we wrześniu br. i były niższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka. Narastająco, w ciągu 9 miesięcy br. przychody wzrosły o 4% r/r do 101,9 mln zł. >>>>