"Podobnie, jak przy poprzednich emisjach obligacji Best, środki z emisji przeznaczymy na dalszy rozwój Grupy Best. Celem jest pozyskanie finansowania na optymalnych warunkach, a jednocześnie zaoferowanie atrakcyjnych parametrów dla nabywców obligacji" - powiedział prezes Best Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Best oferuje 4,5-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co stanowi około 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.

Oferta obligacji serii R1 to pierwsza emisja przeprowadzana w ramach drugiego programu publicznych emisji obligacji Best o łącznej wartości do 200 mln zł.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)