Wynik z odsetek wzrósł o 8,7% r/r do 25,09 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,38 mld zł i był niższy o 6% w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności bankowej wzrósł o 10% do 40,68 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2016 r.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 5,6% r/r do 13,41 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 14,2% r/r do 23,23 mld zł w okresie ośmiu miesięcy br.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 4,52 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,38% na koniec czerwca br. (wobec 15,31% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 15,77% (wobec 14,01% rok wcześniej).