"Postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce, w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia przez spółkę obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10-31 sierpnia 2015 r., wprowadzonym z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód w tym okresie, zostało umorzone w związku ze stwierdzeniem bezprzedmiotowości tego postępowania" - czytamy w komunikacie.

Latem spółka informowała, że URE wszczął postępowanie administracyjne przeciwko PCC Rokita w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązku ograniczeń w poborze energii wprowadzonego w sierpniu ub.r.,

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)