Wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych przyspieszył w II kw. do 0,4 proc. kdk z +0,2 proc. w poprzednim kwartale kdk.

Dynamika PKB Wlk. Brytanii w II kw. wyniosła 0,7 proc. kdk wobec +0,4 proc. w I kw.

W Niemczech wzrost PKB spowolnił do 0,4 proc. kdk z +0,7 proc. w I kw. tego roku.

Niższą dynamikę PKB kdk odnotowała również Japonia, której gospodarka rosła w II kw. w tempie 0,2 proc., po wzroście w I kw. o 0,5 proc.

PKB Włoch pozostał bez zmian w II kw. względem I kw., PKB Francji skurczył się o 0,1 proc. kdk, a tempo wzrostu PKB Kanady spadło do 0,4 proc. z +0,6 proc. w I kw. kdk. (PAP)