Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik prasowy marszałka woj. podkarpackiego Tomasz Leyko, wartość dofinansowania z unijnego programu wynosi ponad 64,1 mln zł. Pozostała kwota to wkład własny beneficjentów.

Rzecznik dodał, że nabór prowadzony był dla inwestycji dotyczących budowy lub przebudowy dróg powiatowych i gminnych, które stanowią bezpośrednie połączenie np. z siecią dróg TEN-T lub przejściami granicznymi. „Łączna długość wybudowanych lub przebudowanych dróg lokalnych przewidywana do realizacji w ramach wybranych projektów wynosi ponad 17 km” - podkreślił Leyko.

Zaznaczył, że do dofinansowania zostały wybrane projekty, które zostały ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym i uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów, tj. 30.

Podpisanie pierwszych umów o dofinansowanie projektu odbędzie się w listopadzie br.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie jest inwestycja zgłoszona przez powiat jarosławski, która zakłada rozbudowę drogi Jarosław-Pawłosiów-łącznik z autostradą A4. Kwota inwestycji to ponad 11,6 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi niemal 10 mln zł.

Jak poinformował PAP starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, inwestycja będzie prowadzona na ul. Pawłosiowskiej w Jarosławiu, na końcu której powstanie rondo, w miejscu gdzie zbiegają się m.in. drogi na Pawłosiów i Tywonię. Następnie droga zostanie poprowadzona przez cały Pawłosiów, aż do łącznika z autostradą z A4.

„Jestem bardzo zadowolony z takiego rozstrzygnięcia, bo na całym Podkarpaciu zakwalifikowano tylko sześć projektów do dofinansowania, a nasz znalazł się na wysokim, czwartym miejscu” - dodał.

Powiat jarosławski będzie realizował tę inwestycję wspólnie z gminą Pawłosiów oraz gminą miejską Jarosław. Samorządy złożą się wspólnie na tzw. wkład własny. Planowana realizacja przedsięwzięcia to rok 2018.

Inne projekty, które otrzymały dofinansowanie to m.in. inwestycja powiatu rzeszowskiego – budowa drogi powiatowej od węzła Rzeszów-Południe do drogi krajowej nr 19. Z kolej powiat niżański planuje przebudować drogę powiatową nr 1048R, dzięki czemu powstać ma węzeł łączący drogę ekspresową S19 z drogą wojewódzką 858. (PAP)