Dotychczasowy p.o. gubernatora Jewgienij Ziniczew został przez Putina przeniesiony do innej pracy na własną prośbę, umotywowaną sprawami rodzinnymi - powiedział Pieskow. Nie ujawnił szczegółów.

Ziniczew był p.o. gubernatora obwodu kaliningradzkiego od 28 lipca, po Nikołaju Cukanowie, który został przedstawicielem prezydenta w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym. Od 2015 roku Ziniczew kierował zarządem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) w obwodzie kaliningradzkim. Według mediów rosyjskich w przeszłości należał do "bliskiego kręgu" ochrony prezydenta Putina i towarzyszył mu w roboczych wizytach po kraju.

Według Pieskowa dekret Putina w sprawie powołania Alichanowa na p.o. gubernatora ma zostać podpisany w najbliższym czasie.

Alichanow jest z wykształcenia ekonomistą. Od 2010 roku pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, a w 2013 roku przeszedł do pracy w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.

Podczas spotkania z Alichanowem prezydent polecił mu sfinalizowanie przygotowania planu strategicznego rozwoju obwodu kaliningradzkiego - wynika ze stenogramu rozmowy opublikowanego na portalu internetowym Kremla. Putin podkreślił potrzebę energicznych działań mających na celu realizację tego planu. (PAP)