++2016-10-06

//INDEKSY2 Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana == InvestorMS 4167,50 4169,02 0,01 mWIG40 4052,71 4040,46 0,03 sWIG80 14426,51 14419,23 0,08 WIG 48006,01 48014,44 -0,01 WIG20 1762,95 1761,90 -0,02 WIG30 2033,05 2034,34 -0,06 WIGdiv 968,84 968,73 -0,13 WIG20lev 434,31 433,79 -0,04 WIG20short 4427,43 4430,07 0,03 WIG20TR 2972,15 2981,52 -0,02 WIG30TR 3387,78 3395,51 -0,06 WIG-BANKI 6115,57 6148,22 0,22 WIG-BUDOW 2929,32 2939,71 0,60 WIG-CHEMIA 13503,80 13434,87 -0,02 WIG-DEWEL 1746,32 1777,51 1,79 WIG-ENERG 2359,13 2347,74 -0,42 WIG-INFO 2012,43 1992,67 -1,09 WIG-MEDIA 4573,61 4549,74 -0,79 WIG-PALIWA 4618,67 4651,22 0,84 WIG-Poland 48708,07 48791,36 -0,05 WIG-SPOZYW 3847,28 3867,72 1,10 WIG-TELKOM 774,03 774,17 0,20 WIG-Ukrain 509,20 511,95 1,01 RESPECT 2265,10 2262,79 -0,07 NCIndex 295,73 295,28 0,08 NCIndex30 0,00 0,00 0,00

- zmiana do dnia poprzedniego