Poniżej oficjalne aktywa rezerwowe w mln:

EUR USD PLN
IX '15 90 381,2 101 470,0 383 089,8
VIII '16 98 717,5 110 015,9 429 964,2
IX '16 100 078,0 111 918,8 431 536,4

(PAP)