"Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 10 października 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 300 000 obligacji na okaziciela serii EA spółki Getback o wartości nominalnej 100 zł każda" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka podała, że przydzieliła obligacje serii EA inwestorom przy średniej stopie redukcji zapisów na poziomie 58,46%. Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu na dzień 16 września 2018 r.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)