Sztab w Kijowie podał w niedzielę, że problem ten dotyczy odcinka linii podziału w okolicach Stanicy Ługańskiej. „W ciągu ostatniego tygodnia dokonano tam ośmiu ostrzałów (pozycji ukraińskich); ostatni z nich miał miejsce 6 października” – podkreślono.

W komunikacie ministerstwa obrony Ukrainy poinformowano, że w ostatnim czasie bojownicy prorosyjscy nasilili ataki na wojska rządowe m.in. z użyciem zakazanej mińskimi porozumieniami w sprawie Donbasu artylerii o kalibrze 122 i 152 mm.

W piątek przedstawiciele ukraińskich władz informowali o rozpoczęciu wycofywania ludzi i sprzętu w okolicach miejscowości Petrowske. 1 października strona ukraińska ogłosiła wycofanie wojsk w okolicach Zołotego.

Wyznaczenie stref pilotażowych to wynik porozumienia zawartego we wrześniu w ramach trójstronnej grupy kontaktowej ds. konfliktu na wschodzie Ukrainy. W grupie zasiadają przedstawiciele Ukrainy, Rosji i OBWE, a także separatystów donbaskich.

Strefy mają powstać w miejscowościach Stanica Ługańska, Petrowskie i Zołote, by ułatwić realizację politycznej części ustaleń w sprawie Donbasu. Mówią one m.in. o wyborach samorządowych na opanowanych przez separatystów terytoriach, nadaniu tym obszarom specjalnego statusu i o amnestii dla prorosyjskich bojowników, którzy nie popełnili ciężkich przestępstw.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)