IRB poprzez swoje spółki zależne (spółki projektowe) posiada prawa do budowy gazociągu o łącznej długości ok 150 km (z tego 118 km na terenie Niemiec) i przepustowości 5 mld m3/rok, łączącego polski i niemiecki system gazowy (Projekt).

"Wskazana powyżej decyzja spowodowana była niemożnością uzgodnienia zasad i warunków realizacji projektu na terenie Polski, co było warunkiem koniecznym zakupu IRB" - czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, 10 października 2016 roku zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu księgowego aktywów związanych z projektem, który ma charakter niegotówkowy.

"Wpływ na wynik netto wynosić będzie ok. 43 mln zł i zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki. Powyższy odpis będzie, zgodnie z przyjętą definicją, bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy także.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)