"Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zawarła aneks do umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy ENS a GET EnTra Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2008 roku, przedłużający okres jej obowiązywania na rok 2017 i przewidujący sprzedaż przez ENS energii elektrycznej do GET EnTra Sp. z o.o. w roku 2017. Tym samym, biorąc również pod uwagę zawarte transakcje dotyczące obrotu energią elektryczną w 2017 roku pomiędzy spółką zależną spółki, tj. Polenergia Obrót S.A. a GET EnTra Sp. z o.o., zakontraktowane transakcje w zakresie sprzedaży i obrotu energią elektryczną na 2017 rok pomiędzy podmiotami zależnymi spółki a GET EnTra Sp. z o.o. wynoszą, według wartości szacunkowej, 233 000 000,00 zł netto" – czytamy w komunikacie.

Kwota ta obejmuje zarówno zakontraktowane przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz GET EnTra, jak również zakontraktowane koszty wynikające zakupu energii elektrycznej od kontrahenta.

Transakcje pomiędzy Polenergia Obrót a GET EnTra wynikają z umowy sprzedaży energii elektrycznej z 21 kwietnia 2011 r., której okres obowiązywania której został przedłużony na rok 2017 aneksem z 30 września 2016 r.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)