Informacja dla rządu dotyczy spodziewanego dla Polski bilansu korzyści i kosztów CETA, kompleksowej umowy handlowo-inwestycyjnej między UE a Kanadą, oraz skutków politycznych niepodpisania tej umowy przez nasz kraj. Wnioskodawcą tego punktu obrad rządu jest wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Wynegocjowane w 2014 r. Całościowe Gospodarcze i Handlowe Porozumienie UE-Kanada (CETA) proponuje zniesienie niemal wszystkich ceł i barier pozataryfowych oraz liberalizację handlu usługami między Unią Europejską a Kanadą. Negocjacje w tej sprawie trwały pięć lat i zakończyły się we wrześniu 2014 roku. Porozumienie ma być zawarte w październiku podczas szczytu UE-Kanada. Umowa CETA wzbudza w Europie wiele kontrowersji.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął uchwałę ws. CETA. Głosi ona m.in., że "do zawarcia tej umowy i jej pełnego wejścia w życie niezbędne jest przeprowadzenie procedur jej zatwierdzenia, zgodnie z wymogami i wewnętrznym porządkiem prawnym poszczególnych państw członkowskich UE".

"Zgodnie z polskim porządkiem konstytucyjnym związanie umową CETA powinno nastąpić w drodze ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, bowiem umowa dotyczy kwestii regulowanych w ustawach lub wymagających ustawy. Jednocześnie Sejm RP stoi na stanowisku, że przedmiotem tymczasowego stosowania mogą być jedynie postanowienia umowy CETA dotyczące spraw leżących w zakresie kompetencji UE" - napisano w uchwale.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie mają też zająć się autopoprawką do tegorocznego budżetu, która dotyczy środków na wypłatę zaliczek do dopłat bezpośrednich dla rolników.

Jak wyjaśnia resort finansów chodzi o przeniesienie 9 mld zł w tzw. budżecie środków europejskich, która to kwota zwiększy tegoroczny deficyt tego budżetu. Pod koniec września minister Morawiecki poinformował, że rząd zgodził się na wypłatę 70 proc. zaliczek na poczet wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników ze względu na trudną sytuację w rolnictwie. We wrześniu Komisja Europejska zgodziła się na wcześniejszą wypłatę dopłat bezpośrednich w wysokości 70 proc.

Wypłatą zaliczek, podobnie jak dopłat bezpośrednich, zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wypłaty zaliczek w wysokości 70 proc. dopłaty bezpośredniej będą trwały od 17 października do 30 listopada 2016 r. Zaliczki będą dotyczyły wszystkich 17 rodzajów dopłat bezpośrednich. Refundacja wydatków poniesionych na wypłatę tych zaliczek nastąpi ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w pierwszych dniach 2017 r.

Ponadto podczas posiedzenia rządu wicepremier, minister kultury Piotr Gliński przedstawi planowane działania swego resortu w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego. Poza informacją o celach ministerstwa przedstawiony również zostanie harmonogram ich realizacji. Wśród programów MKiDN, które mają zostać podjęte w 2017 r. jest konserwacja i rewaloryzacja zabytków oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Prognozowany budżet programu wynosi ponad 112 mln zł.

Rząd zajmie się także sprawozdaniem z działalności zespołu ds. przygotowania wizyty w Polsce papieża Franciszka i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

Rządowy zespół, który zajmował się koordynacją działań związanych z organizację ŚDM, po przedstawieniu sprawozdania i przyjęciu go przez rząd, przestanie istnieć. Premier już odwołała ze stanowiska pełnomocnika rządu ds. ŚDM Pawła Majewskiego, który wchodził w skład zespołu.

Jak mówił PAP pod koniec sierpnia Majewski, w sprawozdaniu będą informacje ze strony resortów zaangażowanych w ŚDM i rekomendacja wprowadzenia na stałe pewnych rozwiązań, które sprawdziły się przy tak dużym wydarzeniu. Wyjaśniał, że przykładem jest bezprecedensowe zabezpieczenie medyczne - z użyciem mostu powietrznego z udziałem wojska i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 odbyły się w Krakowie i Brzegach pod Wieliczką w dniach 26 - 31 lipca. Papież Franciszek przebywał w Polsce w ramach ŚDM od 27 do 31 lipca. W tym czasie oprócz Krakowa i Brzegów odwiedził także Częstochowę i teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.(PAP)