"Planowana koncentracja polega na utworzeniu przez Echo Investment S.A. oraz Echo Polska Properties N.V. wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o istniejącą spółkę działającą pod firmą Projekt Echo – 138 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Echo Investment jest spółką publiczną, której akcje są notowane na GPW w Warszawie i podmiotem dominującym w grupie kapitałowej Echo Investment.

EPP jest spółką publiczną, której akcje są notowane na giełdach papierów wartościowych w Luksemburgu i Johannesburgu i podmiotem dominującym w grupie kapitałowej EPP. Spółki należące do grupy zajmują się wynajmem powierzchni w nieruchomościach komercyjnych (handlowych i biurowych).

(ISBnews)