"Wypowiedzenie dotyczy:

- umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 27.06.2013 roku z późn. zm.,
- umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04.03.2010 roku z późn. zm.,
- umowy kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 24.09.2007 roku z późn. zm." – czytamy w komunikacie.

Bank wypowiada ww. umowy kredytowe z powodu zagrożenia upadłością, podano również.

"Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni licząc od dnia następnego po dniu doręczenia wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy kredytu oznacza obowiązek spłaty całej kwoty zadłużenia w terminie wypowiedzenia, która wraz z wymagalnymi odsetkami na dzień 3 października 2016 roku wynosi ogółem 60 884 107,17 zł" – czytamy dalej.

Wcześniej do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął wniosek wierzyciela Alma Market - Zbigniewa Kurasza o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku.

W połowie września Alma Market poinformowała, że złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania sanacyjnego.

W sierpniu Alma Market podjęła decyzję o przeglądzie opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.

>>> Czytaj też: Delikatesy padają jak muchy. Jaki los czeka sieć Piotr i Paweł?