W tym roku nie można zgłaszać inwestycji oświatowych do realizacji w szkołach i przedszkolach. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki wyjaśnił, że wynika to m.in. z postulatów mieszkańców, którzy wskazywali, że mają małe szanse na wygrywanie głosowania z placówkami oświatowymi.

Pozytywnie zweryfikowane zadania zostaną podzielone na inwestycje małe (do ok. 150 tys. zł) i duże.

Zgłaszający może określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Weryfikacji złożonych propozycji dokonają służby prezydenta miasta.

Propozycję zadania do budżetu obywatelskiego w formie wniosku trzeba wypełnić i odesłać na mail: budzet2017@um.zielona-gora.pl lub złożyć osobiście w godzinach pracy w Biurze Obsługi Interesantów lub siedzibie Biura Analiz i Rozwoju Urzędu Miasta Zielona Góra.

Weryfikacja wniosków zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie listopada. Natomiast głosowanie potrwa miesiąc – od 16 listopada do 15 grudnia. Jego wyniki mają zostać ogłoszone po 9 stycznia przyszłego roku.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat oraz osoby zameldowane czasowo lub na stałe w tym mieście.

Informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej miasta. Można tam także pobrać wniosek.

W ramach budżetu obywatelskiego na 2016 r. zielonogórzanie wyłonili 11 inwestycji oddając prawie 114 tys. głosów. Wśród wybranych zadań były, m.in. budowa stołówki przy III LO, modernizacja stadionu do futbolu amerykańskiego, inwestycje drogowe, wykonanie murali w mieście czy remont i wyposażenie Centrum Rozwoju Przystań. (PAP)