Stelmet  

Cena emisyjna akcji w pierwotnej ofercie publicznej Stelmetu została ustalona na 31 zł, a liczba akcji oferowanych jest równa maksymalnej planowanej i wynosi 5 872 843, podała spółka. >>>>  

inviPay.com 

inviPay.com planuje w przyszłym roku rozpoczęcie ekspansji zagranicznej. Pierwszym rynkiem poza Polską będą Niemcy, poinformował ISBnews prezes Marcin Pasenik. >>>>  

Zobacz też rekomendacje    

Robyg 

Grupa Robyg w ramach zlokalizowanego na Bemowie 8. etapu Osiedla Kameralnego sprzedała ponad 90% lokali, poinformowała firma. W ofercie dostępnych jest jeszcze 18 lokali, podano również.>>>>  

PKO BP 

PKO Bank Polski planuje otworzyć swój korporacyjny odział w Czechach w I półroczu 2017 r., zaś dokładny termin uzależniony jest od uzyskania wszystkich zgód regulacyjnych, podał bank. >>>>  

W pierwszej połowie 2017 r. PKO BP planuje otworzyć oddział w Pradze, dokładny termin będzie zależał od uzyskania wszystkich zgód regulatora czeskiego - poinformował bank środę w komunikacie. Czechy są jednym z najważniejszych rynków dla klientów korporacyjnych PKO BP. >>>> 

Atal 

Atal wypłacił dziś dywidendę w wysokości 0,61 zł na akcję, co łącznie daje kwotę 23,6 mln zł, poinformowała spółka. Dywidenda wyniosła 50% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto grupy, podano również. >>>> 

Elektrotim 

Oferty spółki Zeus z grupy Elektrotim zostały wybrane jako najkorzystniejsza w postępowaniu prowadzonym przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z/s w Warszawie, poinformowała spółka. Łączna wartość ofert to ponad 12 mln zł brutto, podano również. >>>> 

PKN Orlen 

Solino - spółka z grupy kapitałowej PKN Orlen - wypracowało wspólne stanowisko ze stroną społeczną w sprawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), regulującego m.in. zasady wynagradzania, premiowania, awansowania i zatrudniania pracowników, kształtowania warunków pracy, świadczeń pracowniczych oraz szkoleń, podał Orlen. >>>> 

Celon Pharma 

Projekt Celon Pharma polegający na budowie centrum badawczo-­rozwojowego w Kazuniu Nowym został zakwalifikowany przez Ministerstwo Rozwoju do grupy projektów dofinansowanych w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spółka otrzyma 35,7 mln zł na inwestycję wartą 79,3 mln zł, podała Celon Pharma. >>>> 

Artifex Mundi  

Oferta publiczna Artifex Mundi - producenta przygodowych gier wideo - rozpocznie się 17 października od zapisów w transzy indywidualnej, podała spółka. Z nowej emisji spółka chce pozyskać ok. 15 mln zł na rozwój, szczególnie w segmencie gier free-to-play. >>>> 

Artifex Mundi może zwiększyć liczbę gier (własnych i wydawanych dla zewnętrznych deweloperów) w portfelu do ponad 60 w 2017 roku z 44 obecnie, poinformował ISBnews prezes Artifex Mundi Tomasz Grudziński. Liczy na intensywny wzrost w przyszłym roku dzięki wejściu w segment free-to-play. >>>> 

Alma Market 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. >>>> 

Lotos 

Stan zaawansowania prac przy instalacji EFRA w Grupie Lotos, uwzględniający projektowanie, zakupy urządzeń i materiałów oraz prace budowlano-montażowe, wyniósł 35,1% pod koniec września br. Tym samym harmonogram został wyprzedzony o ok 7 pkt proc., podała spółka. >>>>  

Best 

Best nabył portfele wierzytelności o wartości nominalnej 517,9 mln zł w III kwartale br., inwestując środki w wysokości 54,2 mln zł. Od stycznia do końca września Best zakupił portfele na kwotę 1 038 mln zł, a nakłady inwestycyjne w tym okresie wyniosły 138,6 mln zł, podała spółka. >>>> 

Zortrax 

Zortrax wypracował 37 mln zł przychodów w okresie I-III kw. 2016 r., tj. o 46% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Zysk netto wzrósł do 10 mln zł w porównaniu do 5 mln zł przed rokiem (+99%), podano także. >>>> 

Stalprofil 

ZRUG Zabrze - spółka zależna Stalprofilu - podjął decyzję o zawiązaniu rezerw i utworzeniu odpisów na łączną kwotę 14 414 tys. zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podał Stalprofil. >>>> 

Benefit Systems 

Benefit Systems złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie zwiększenia kontroli nad Calypso Fitness do 83,4% akcji, podał Urząd.>>>> 

PlayWay 

W ramach pierwotnej oferty publicznej PlayWay inwestorom przydzielono 1,2 mln akcji. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 77,23%, podała spółka. >>>> 

TelforceOne 

TelforceOne nie wyklucza wycofania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do końca roku, poinformował wiceprezes Wiesław Żywicki. TelForceOne przygotowuje złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o dematerializację akcji. >>>>