W opublikowanym na początku października badaniu uczeni Anna Jordanous z brytyjskiego Kent University orz Bill Keller z Sussex University przeanalizowali 90 odnoszących się do kreatywności artykułów powstałych na przestrzeni ponad 60 lat w poszukiwaniu powtarzających się twierdzeń opisujących to zjawisko na różnych polach. Wyodrębnili następujące:

 • aktywne zaangażowanie i wytrwałość
 • radzenie sobie z niepewnością
 • specjalistyczne kompetencje
 • ogólny poziom intelektu
 • uzyskiwane wyniki
 • niezależność i wolność
 • innowacyjność i zaangażowanie emocjonalne
 • oryginalność
 • postęp i rozwój
 • interakcje społeczna i komunikacja
 • spontaniczność i wykorzystanie podświadomości
 • myślenie i ewaluacja
 • wartości
 • różnorodność, dywergencja i eksperymentowanie

Wymienione powyżej wyrażenia nie tworzą razem definicji kreatywności, są natomiast jej elementami składowymi, które w zależności od potrzeby mogą występować w różnych kombinacjach i proporcjach. Celem badania nie było też porównywanie i wartościowanie poszczególnych elementów.

- Znaczenie poszczególnych elementów jest uzależnione od dziedziny, w której chcemy osiągnąć kreatywność. Nie ma też wątpliwości, że niektóre z elementów mogą być trenowane i rozwijane – mówi Keller.

Jak rozumieć znaczenie poszczególnych komponentów dla całego procesu twórczego? „Wytrwałość” na przykład sugeruje, że kreatywność nie opiera się wyłącznie na genialnej intuicji, ale wymaga też konsekwencji i poświęcenia pracy dużej ilości czasu.

Wspomniana para naukowców prowadziła już w 2012 roku badania nad kreatywnością w muzyce. Jako najistotniejsze elementy składowe improwizacji w tej odmianie sztuki wskazali „społeczną interakcję i komunikację, „kompetencje muzyczne”, „intencje” oraz „emocjonalne zaangażowanie”.

>>> Polecamy: Inteligencja emocjonalna siłą napędową XXI wieku. Jak ją wykorzystać i zarabiać więcej?