"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wyraża zgodę na wyemitowanie przez spółkę w ramach programu emisji nowej serii obligacji w kwocie nieprzekraczającej 300 000 000 zł, przy czym objęcie obligacji przez Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. będzie uzależnione m.in. od otrzymania opinii potwierdzającej rynkowość takiej transakcji" - czytamy w uchwale.

Do ustalenia szczegółowych warunków emisji upoważniony jest zarząd spółki.

W tej samej uchwale akcjonariusze zgodzili się na zmiany w programie emisji obligacji zakładające, że:

- obligacje emitowane w ramach programu po dniu podjęcia uchwały będą emitowane w trybie proponowania nabycia obligacji, nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu,

- terminy wykupu poszczególnych serii obligacji przypadać będą nie później niż 31 marca 2025 r.,

- umorzenie obligacji może nastąpić także poprzez nabycie ich przez przed terminem wykupu.

Pod koniec sierpnia zarząd spółki informował, że JSW chce pozyskać kolejne 300 mln zł z emisji obligacji w IV kw. br. w ramach aktualnego programu emisji i rozpoczęła rozmowy z krajową instytucją finansującą.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)