"Ze względu na niepewności (w gospodarkach światowych – PAP), mam nadzieję, że banki Europy Środkowej pozostaną wierne starym narzędziom (polityki monetarnej – PAP)” – powiedział w piątek na konferencji NBP Glapiński.

„Oczywiście, sytuacja w Środkowej Europie różni się od tej w USA czy Europie Zachodniej, choć inflacja jest też niska. Poziom zadłużenia jest na ogół niższy, ale co najważniejsze wzrost gospodarczy jest wyższy niż w rozwiniętych gospodarkach. Wzrost jest satysfakcjonujący. Musimy jednak znaleźć sposoby, aby lepiej stymulować wzrost, by nadrabiać zaległości. To jest nasz cel długookresowy. I myślimy o tym wzroście. Wzrost to cel, który pozostaje niezmienny” - dodał. (PAP)