"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 13 października 2016 r. pana Andrzeja Ladko do pełnienia funkcji członka zarządu spółki w ramach aktualnej kadencji" – czytamy w komunikacie.

Andrzej Ladko w latach 2010-2016 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie był doradcą prezesa i wiceprezesem. Wcześniej pracował m.in. w PZU Asset Management, Grupie PZU i Banku Handlowym. Był także członkiem rady nadzorczej Best TFI (w latach 2010-2016).

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)