Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I -VIII 2015 I-VIII 2016
1 Niemcy 27,1 27,4
2 Czechy 6,6 6,7
3 Wlk Brytania 6,7 6,5
4 Francja 5,6 5,6
5 Włochy 4,9 4,9
6 Holandia 4,5 4,4
7 Szwecja 2,7 2,9
8 Rosja 2,9 2,8
9 Hiszpania 2,6 2,7
10 Węgry 2,6 2,6

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I -VIII 2015 I-VIII 2016
1 Niemcy 22,7 23,5
2 Chiny 11,2 12,0
3 Rosja 7,8 5,8
4 Włochy 5,5 5,3
5 Francja 3,9 4,0
6 Holandia 3,8 3,8
7 Czechy 3,5 3,6
8 Stany Zjednoczone 2,7 2,9
9 Belgia 2,5 2,7
10 Wlk Brytania 2,6 2,6

(PAP)