NBP poinformował też, że w sierpniu br. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda dochodów pierwotnych (5,2 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (3,3 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 4,4 mld zł.

"Eksport towarów wyniósł 59,1 mld zł i był wyższy o 5,7 mld zł (tj. o 10,8 proc.) niż przed rokiem. Import towarów wzrósł o 7,2 mld zł (tj. o 13,2 proc.) do poziomu 61,3 mld zł" - zaznaczył bank centralny. Właśnie dlatego, dodał NBP, saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2,2 mld zł. W sierpniu 2015 r. również było ono ujemne i wyniosło 0,8 mld zł.

Na dodatnie saldo usług (3,3 mld zł) złożyły się m.in. przychody z tytułu eksportu usług, które według NBP wyniosły 15,2 mld zł i, w porównaniu z sierpniem 2015 r., zwiększyły się o 0,9 mld zł (tj. o 6,4 proc). "Wartość rozchodów wyniosła 11,9 mld zł i zwiększyła się o 0,5 mld zł (tj. o 4,3 proc.) w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r." - informuje bank centralny.

Na ujemne saldo dochodów pierwotnych (5,2 mld zł) wpłynęło przede wszystkim ujemne saldo dochodów z inwestycji (6,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2015 r. saldo to również było ujemne i wyniosło 4,8 mld zł - dodaje NBP. (PAP)